Co powoduje zabrudzenie olejowe?

  • Gdy używany jest zatkany/uszkodzony lub niskiej jakości filtr oleju
  • Nadmiar wilgoci może prowadzić do przedwczesnej degradacji oleju
  • Duża ilość nagaru w silniku może szybko zanieczyścić nowy olej
  • Również gdy poziom oleju jest zbyt niski lub gdy używany jest zły gatunek
    oleju, turbosprężarka ulegnie awarii

 

Zapobieganie awarii:

  • Używanie nowego oleju i filtrów przyczynia się do zmniejszenia ryzyka
  • Przy wymianie, stosowanie oleju odpowiedniej klasy
  • Wymiana lub czyszczenie rur doprowadzających olej wraz z mikrofiltrami

źródło: materiały MELETT