Pierwszym i najważniejszym zadaniem związanym z naprawą elementów pojazdu mechanicznego, w tym także turbosprężarki, jest zdiagnozowanie przyczyn powstania awarii urządzenia. Wydarzeń, mogących w konsekwencji przełożyć się na brak poprawnej pracy tej części układu napędowego, może być co najmniej kilka.

Najczęstsze przyczyny awarii turbosprężarki

Czynników, które mogą wpływ na niewłaściwą pracę turbosprężarek jest wiele, a wśród najczęściej występujących wymienić należy:

– brak odpowiedniego smarowania układu – dostarczenie potrzebnej ilości oleju sprawia, że pomiędzy poszczególnymi częściami panuje optymalne tarcie. Zbyt duża jego wartość może z kolei doprowadzić wytworzenia zbyt dużej temperatury i przegrzania elementów, a w konsekwencji ich uszkodzenia,

– uszkodzenie ważnych elementów turbiny, w tym chociażby wirnika, które może przełożyć się na awarię kolejnych elementów turbosprężarki,

– w przypadku urządzeń wyposażonych w zmienną geometrię, z czasem zużyciu może ulec jej kierownica, co może skutkować zatarciem innych elementów tego układu, w tym przede wszystkim łopatek,

– bardzo szybka jazda, w trakcie której wytwarzana jest niezwykle wysoka temperatura w urządzeniu, która może doprowadzić do przegrzania jej części,

– zbyt szybkie wyłączenie silnika – jedną z przyczyn awarii może być gwałtowne zaprzestanie pracy silnika po zatrzymaniu się, przez co urządzenie nie zdąży w łagodny sposób obniżyć temperatury. Nowoczesne samochody są często wyposażone w specjalne urządzenie, które zapobiega takim uszkodzeniem, nazywane turbo timerem.