Wycieki oleju

Wycieki oleju

Oznaki wycieków oleju:

  • Niebieski dym z rury wydechowej
  • Czarny dym z rury wydechowej
  • Olej w obudowach zewnętrznych turbosprężarki

 

Przyczyny wycieku oleju od strony kompresji:

  • Blokada/ograniczenie w rurze doprowadzającej powietrze lub filtrze powietrza. Może to wytwarzać próżnię, co z kolei powoduje wyciek oleju od strony kompresji
  • Przedostanie się dodatkowego powietrza do przewodów wlotu lub do Intercoolera

Przyczyny wycieku oleju od strony turbiny:

  • Wycieki w układzie wydechowym
  • Zatkana obudowa łożyskowań
  • Wycieki w układzie recyrkulacji spalin (EGR)

Przyczyny wycieku oleju z obydwu stron:

  • Powtarzające się wyłączenia gorącego silnika prowadzące do osadów węgla (koksu) w obudowie centralnej
  • Fizyczne uszkodzenie części obrotowych turbosprężarek i nadmierny luz na łożyskach
  • Montaż niewłaściwej turbosprężarki
  • Ograniczenia w rurze powrotnej oleju

 

Zapobieganie awarii:

  • Upewnić się, że układy odprowadzania powietrza i oleju nie są zablokowane
  • Sprawdzić czy w układzie wydechowym nie ma wycieków
  • Upewnić się, że filtr cząstek stałych i katalizator nie są zablokowane

źródło: materiały MELETT

2018-02-07T15:53:59+00:00