Oznaki wycieków oleju:

 • Niebieski dym z rury wydechowej
 • Czarny dym z rury wydechowej
 • Olej w obudowach zewnętrznych turbosprężarki

 

Przyczyny wycieku oleju od strony kompresji:

 • Blokada/ograniczenie w rurze doprowadzającej powietrze lub filtrze powietrza. Może to wytwarzać próżnię, co z kolei powoduje wyciek oleju od strony kompresji
 • Przedostanie się dodatkowego powietrza do przewodów wlotu lub do Intercoolera

Przyczyny wycieku oleju od strony turbiny:

 • Wycieki w układzie wydechowym
 • Zatkana obudowa łożyskowań
 • Wycieki w układzie recyrkulacji spalin (EGR)

Przyczyny wycieku oleju z obydwu stron:

 • Powtarzające się wyłączenia gorącego silnika prowadzące do osadów węgla (koksu) w obudowie centralnej
 • Fizyczne uszkodzenie części obrotowych turbosprężarek i nadmierny luz na łożyskach
 • Montaż niewłaściwej turbosprężarki
 • Ograniczenia w rurze powrotnej oleju

 

Zapobieganie awarii:

 • Upewnić się, że układy odprowadzania powietrza i oleju nie są zablokowane
 • Sprawdzić czy w układzie wydechowym nie ma wycieków
 • Upewnić się, że filtr cząstek stałych i katalizator nie są zablokowane

źródło: materiały MELETT